IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE  AMBULATORII DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATI CLINICE

 

In perioada 07-08.11.2017  se primesc cererile insotite de documentele necesare in vederea incheierii de contracte cu furnizorii de servicii  medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitati clinice in vederea acoperirii necesarului de servicii medicale, pentru persoanele asigurate din judetul  Teleorman.

Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma  ”conform cu originalul” şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină; aceste documente se transmit  și în format electronic asumate prin semnătura electronică  extinsă  a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea și exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Teleorman , str. Libertatii, nr.1 ,telefon 0247317084  0247316964 sau www.castr.ro