Ordinul nr. 106/32/2015 al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naționale de evaluare si a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a metodologiei cadru de evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare.

Fișiere atașate

Ordin 106_32 MS_CNAS.pdf DECIZII EVALUARE FARMACII CARE EXPIRA IN 2017.xls DECIZII EVALUARE FURNIZORI CLINICE, PARACLINICE.xls DECIZII EVALUARE FURNIZORI DISPOZITIVE MEDICALE.xls DECIZII EVALUARE MEDICI DE FAMILIE.xls DECIZII EVALUARE SPITALE 2013- 2015.xls DECIZII EVALUARE STOMATOLOGI, RECUPERARE, INGRIJIRI.xls OPIS dosar documente de evaluare.pdf Declaratie evaluare.doc Declaratie evaluare.pdf TAXE DE EVALUARE.xls cerere_TIP.doc cerere_TIP.pdf Documente necesare in vederea evaluarii.pdf Anexa_5_Personal.doc Anexa_5_Personal.pdf Anexa_6_Aparatura.doc Anexa_6_Aparatura.pdf Anexa_7_Transport_sanitar.doc Anexa_7_Transport_sanitar.pdf Autoevaluare_Cabinete_Medicale.pdf Autoevaluare_Dializa.pdf Autoevaluare_Dispozitive.pdf Autoevaluare_Farmacii.pdf Autoevaluare_Ingrijiri medicale.pdf Autoevaluare_Investigatii medicale, Radiologie, Imagistica.pdf Autoevaluare_Laborator.pdf Autoevaluare_Medicina Dentara.pdf Autoevaluare_Spitale.pdf Autoevaluare_Urgenta_transport.pdf