În atenţia medicilor curanţi şi asiguraţilor privind tratamentul hepatitei cronice C si cirozei hepatice C
 

CNAS informeaza ca au fost prelungite prin acte aditionale contractele cost-volum-rezultat incheiate intre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate  si detinatorii de autorizatie de punere pe piata, pentru terapia cu medicamente cu actiune antivirala directa (interferon-free) destinate tratamentului hepatitei cronice C si cirozei hepatice C (forma de boala compensata) pentru:

     - pacientii adulti, naivi sau experimentati la tratamentul cu interferon

     - pacientii adolescenti cu varsta cuprinsa intre 12 si <18 ani, naivi sau experimentati la tratamentul cu interferon, pana la data de 30 iunie 2021.

Astfel, pana la data de 30 iunie 2021 inclusiv, categoriile de pacienti mentionate mai sus, care indeplinesc criteriile de eligibilitate prevazute in protocolul terapeutic J05AP aprobat prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin HG nr. 720/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pot initia terapia cu medicamente fara interferon.