Componența Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin

la data de  01 iulie 2014

Nr.crt.

Funcția detinuta

Numele și prenumele

Apartenența

 1

Președinte CA

Zeman Mirela

C.A.S. C-S

 2

Membru

Turnea Iustina

Cons. Jud. C-S

 3

Membru

Bonte Aurelia

Cons. Nat. Pers. Vârstnice

 4

Membru

Didraga Ion

P.N.R. București

 5

Membru

Zvarici Maria

C.N.S. Cartel-Alfa

 6

Membru

Crăciun Gheroghe

C.N.S.L.R. Frăția

 7

Membru

Cocoșilă Vasile

Cons. Nat. Pers. Vârstnice

 8

Membru

Ostoia Trandafir

B.N.S.

9 Membru Ardelean Corina Doina U.G.I.R.
10 Membru Ursu Dorel Adrian Prefectura Caraș-Severin