Președinte-Director General - Jr. Tudorița NICULA Marți, 12:00 - 14:00
Director Executiv Economic - Ec. Gheorghe DUMITRAȘCU Miercuri, 12:00 - 14:00
Director Relații Contractuale - Ec. Mirela ZEMAN Joi, 12:00 - 14:00 
Medic Șef - Dr. Laurențiu MĂRȚUICĂ Vineri, 12:00 - 14:00