Casa de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin anunță toți furnizorii de servicii medicale și de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, faptul că, începând cu data de 01.11.2017, a încetat contractul nr. 449/29.07.2016 încheiat între CAS Caraș-Severin și furnizorul de servicii medicale în asistența medicală primară “Cabinet medical individual medicina de familie Dr. Monea”.