Potrivit HG Nr. 956/07.12.2018, termenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 31 martie 2017), cu modificările ulterioare se prelungește până la data de 31 martie 2019. Ca atare, contractele perfectate cu furnizorii pe programele naționale de sănătate se prelungesc prin act adițional, până la acea dată.