Potrivit adresei CNAS nr. P107761/03.12.2021, a fost făcut public demersul companiei Merck Romania SRL de susținere a costului analizelor de laborator (statusul mutațional All RAS) dispuse de medicul curant în beneficiul exclusiv al pacienților cu cancer colorectal metastatic. Astfel, compania amintită precizează următoarele:

        

„Laboratoarele contractate pentru o astfel de testare sunt unități sanitare autorizate, care dețin logistica și infrastructura necesare la nivel regional și național pengtru realizarea la standarde profesionale a analizelor de laborator necesare pacienților. Analizele de laborator vor fi efectuate în baza voucherului furnizat de medic, în care este prevăzută investigația solicitată, respectiv a probei biologice recolată de la pacient (probă de țesut sau biopsie lichidă). Laboratoarele nu vor solicita din partea pacienților care beneficiază de vouchere nici o plată în legătură cu analizele de laborator efectuate și furnizarea rezultatelor acestora“.