Având în vedere faptul că la data de 31.10.2022 încetează termenul de valabilitate a contractului cost-volum pe aria terapeutică cardiologie – pentru medicamentul DCI Ticagrelorum (Brilique) pentru indicațiile

  1. Prevenirea evenimentelor aterotrombotice la pacienții adulți cu sindrom coronarian acut (angină instabilă, infarct miocardic fără supradenivelare de segment ST (NSTEMI) sau infarct miocardic cu supradenivelare de ST (STEMI), în asociere cu acid acetilsalicilic (AAS), pacienți tratați prin proceduri intervenționale percutane, numai după implantarea unei proteze endovasculare (stent).
  2. Brilique 60 mg se recoamndă la pacienții cu istoric de infarct miocardic (IM) tratați prin implantarea unei proteze endovasculare (stent) și risc crescut de apariție a unui eveniment aterotrombotic; tratamentul poate fi început fără perioadă de întrerupere în continuarea tratamentului inițial de 12 luni cu Brilique 90 mg sau alt inhibitor al receptorilor ADP, sau într-o perioadă de până la 2 ani după IM tratat prin implantarea unei proteze endovasculare (stent) sau în cursul unui an după oprirea tratamentului anterior cu un inhibitor al receptorilor ADP.

Pentru pacienții diagnosticați după data de 31.10.2022, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, conform legii, pentru inițierea tratamentului cu Ticagrelorum pentru una din indicațiile mai sus-menționate, includerea în tratament se va realiza numai după intrarea în vigoare a unui nou contract cost-volum.