Nr. crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

1.

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 698/2023 pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013

802/2023

2.

Ordinul ministrului sănătății nr. 2843/2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.232/2023 privind aprobarea Metodologiei pentru depunerea cererilor de acordare a avizului de oportunitate în vederea implementării proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate şi din împrumuturi contractate cu instituţiile financiare internaţionale

811/2023