Având în vedere:

         -Prevederile HG nr.397/2024 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

         -Prevederile Ordinului MS/CNAS nr.564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora, cu modificările şi completările ulterioare

         -Necesitatea raportării corecte a consumului de medicamente din cadrul PNS curative de către furnizorii de servicii medicale ( unităţi sanitare cu paturi ) / centre de dializă, respectiv asocierea dintre medicament – categorie PNS, medicament – cod de boală potrivit protocoalelor terapeutice

A. în cadrul regulii PHM 238 – Circuit închis, pentru orice rp/foaie de condică cu data eliberării / data înregistrării mai mare sau egală cu 01.07.2024 au fost implementate următoarele condiţii :

1. a fost eliminată condiţia : Pentru DCI ECULIZUMABUM, PNS 6.30, pe cod indicator (categorie PNS ) SHU_HPN_CI_SUB40 şi SHU_HPN_PESTE40 se poate elibera denumirea comercială SOLIRIS pe codul de boală 671, astfel încât, începând cu luna iulie 2024, pentru ambele indicaţii din PNS 6.30, pe DCI Eculizumabum se va putea prescrie, elibera, raporta şi deconta atât medicamentul biologic de referinţă cât şi biosimilarul acestuia ( a se vedea şi adresa CJAS-CS nr.12622/20.06.2024 )

2. DCI OFATUMUMAB şi DCI OZANIMODUM se vor putea elibera pe PNS 4.A (SCLEROZA MULTIPLĂ ) doar pe cod indicator NEURO_C_CV

3. DCI IPILIMUMABUM se va putea elibera pe PNS 3 ( ONCOLOGIE ) cod indicator PONCO_C_CV doar pentru codurile de diagnostic 110, 117, 141

B. Începând cu data de 01.07.2024, regula PHM 240-Medicament decontat în Circuit Deschis / Închis trece de la nivel de avertizare la nivel de eroare, iar regula PHM 269-Corelaţia între DCI şi Categorie PNS, nu este corectă, cu care funcţionează în tandem, rămâne încă la nivel de avertizare.

    Ambele reguli validează raportările FARM-CI, respectiv validează consumul utilizând lista de compensare  ( C2 ) la data consumului, iar în cazul în care medicamentul nu mai există în listă la data consumului, acesta este validat conform ultimei liste de compensare ( C2 ) în care el a fost prezent, după care urmează :

  1. PHM 240 – Medicament decontat în Circuit Deschis / Închis
  1. PHM 269 – Corelaţia între DCI şi Categorie PNS, nu este corectă.

          Verifică DCI- ul raportat în consum FARM-CI să corespundă Categoriei de PNS, astfel :

1)    PNS = 3

DCI-CV =>PONCO_C_CV

DCI-Non CV şi cu adnotare MSS în Lista de compensare ( corespunzătoare adnotării DCI cu

              **1 în HG 720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ) =>ONCO_C_ACN

                                         DCI-Non CV şi fără adnotare MSS în Lista de compensare ( corespunzătoare adnotării DCI cu

              **, respectiv DCI fără adnotare particulară în HG 720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare )

                            DCI- TISAGENLECLEUCEL => PONCO_CART

                                  2)     Pentru alte PNS –uri, se verifică corespondenţa :

DCI-CV asociat cu Categorie PNS-CV sau

               DCI – Non CV asociat cu Categorie PNS- Non CV

         Exemple de raportări incorect efectuate de furnizorii de servicii medicale / centre de dializă :

  1. DCI = CABAZITAXELUM, Categorie PNS = ONCO_CT_TS – raportare incorectă a categoriei PNS, medicament adnotat cu **1 în HG 720/2008 ( corespondent MSS în Lista de compensare C2 ) categorie PNS corectă ONCO_C_ACN
  2. DCI = TUBERCULINUM ; Categorie PNS=TBC_C_TBC, acest DCI nu există în HG 720/2008 alocat PNS 1.B, nu există în Lista de compensare (C2). Pe cale de consecinţă nu poate fi raportat pe PNS 1.B şi nu se poate aloca un cod de indicator PNS
  3. ( W68550001) : DCI = COMBINAŢII ; Categorie PNS= DIALIZA_C_HD; PNS=10. Acest CIM corespunzător DCI Combinaţii este OTC, DCI nu există în HG 720/2008 alocat PNS 10, nu există în Lista de compensare (C2). Pe cale de consecinţă, nu poate fi raportat pe PNS 10 cu cod de indicator PNS.

         În PNS 10 cu cod de indicator pot fi raportate doar medicamentele corespunzătoare DCI-urilor incluse în sublista C secţiunea C2 – PNS 10 din anexa la HG nr.720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulteroare.

 În concluzia celor expuse mai sus, vă rugăm să luaţi toate măsurile care se impun în vederea evitării disfuncţionalităţilor de prescriere şi raportare a datelor de consum.