Nr.      15.784

   Data : 08.07.2024

 

COMUNICAT

 

            In conformitate cu prevederile art.198 din Anexa 2 la  Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale  în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate Casa de Asigurări de Sănătate Caraş Severin stabileşte  termen de contractare pentru  :

 

 

 

 

 

 

Furnizorii de servici medicale autorizaţi şi evaluaţi vor depune cererile însoţite de documentele necesare contractării până în data de 19.07.2024. Dosarul complet şi cu documentele în termen de valabilitate, se vor depune  la secretariatul comisie de contractare .

 

În situaţia în care furnizorii vor depune cererile însoţite de documente la alt termen decât cel comunicat prin prezentul comunicat, nu vor desfăşura activitate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate până la termenul următor de contractare.

 

Documentele necesare încheierii contractelor şi calendarul de activităţi sunt afişate pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate  : www.cnas/cjas-cs.ro şi la sediul instituţiei .

 

 

 

     Director General,

Ec. Ionuț Mihai POPOVICI

 

 

Calendarul aferent

procesului de contractare – sesiunea iulie 2024

Data și ora

 

Etapa în procesul contractarii

 

08.07.2024

Publicarea anuntului privind contractarea de catre Casa de Asigurări de Sănătate Caraş Severin pentru anul 2024.

16.07-19.07.2024

până la ora 16,00

Data de depunere si inregistrare a cererilor de contractare pentru anul 2024 insotite de documentele prevazute de legislatia in vigoare.

22.07.2024, ora 16,00

 

Publicarea, prin afisarea la sediul CAS Caras Severin, pe site-ul www.cnas.ro/cjas-cs   a furnizorilor care îndeplinesc / nu îndeplinesc conditiile de contractare pentru anul 2024.

23.07.2024, ora 16,00

 

Termenul limita de depunere a contestatiilor in cazul furnizorilor care nu indeplinesc conditiile de contractare pentru anul 2024.

26.07.2024, ora 16,00

Comunicarea rezultatelor în urma soluţionarării   eventualelor contestatii depuse.

29-31.07.2024

 

Negocierea si semnarea contractelor de furnizare de servicii medicale și medicamente

 

Termenul limita de finalizare a procesului de contractare pentru anul 2024, sesiunea iulie 2024 este 31.07.2024.

 

 Director General,

Ec. Ionuț Mihai POPOVICI