ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

AFLAȚI ÎN RELAȚII CONTRACTUALE CU CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE CARAȘ-SEVERIN

 

            Începând cu data de 01.06.2018 va intra în procesul de verificare a regulii de validare PHM 256 atât la prescriere cât și la eliberare formularul specific (cu schema terapeutică asociată formularului) transmis și confirmat în PIAS pentru medicamentele notate cu (**) în Lista aprobată prin HG nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, aferente categoriei de boală G31A.

           

Începând cu data de 01.07.2018, regula va funcționa în PIAS la nivel de eroare atât la prescriere cât și la eliberare pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista aprobată prin HG 720/2008 cu modificările și completările ulterioare, pentru care sunt aprobate formulare specifice prin Ordinul CNAS nr 141/2017 cu modificările și completările ulterioare, aferente următoarelor categorii de boli/PNS: G4 și G7 (exclusiv medicamentele fără interferon notate cu (**)1β; G22, G29, G31A, G31B, G31C, G31D, G31E, G31F, PNS 3, PNS 6.21, PNS 6.22 și PNS 6.23.

           

Formularele specifice pot fi consultate şi descărcate de medicii prescriptori de pe pagina web a CNAS : www.cnas.ro, secţiunea “Informaţii pentru furnizori -medicamente-formulare specifice”.

           

Inițierea și continuarea tratamentului specific unor afecțiuni cu medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista aprobată prin HG 720/2008 cu modificările și completările ulterioare, pentru care sunt aprobate formulare specifice prin Ordinul CNAS nr 141/2017 cu modificările și completările ulterioare se realizează cu respectarea protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1301/500/2008, cu modificările și completările ulterioare.

           

Până la data de 01.07.2018, pentru toate situațiile de avertizare ale regulii PHM256, medicii prescriptori au obligația de a verifica concordanța informațiilor transmise și confirmate în PIAS cu cele înregistrate în formularul specific pe suport hârtie și de a sesiza eventualele disfuncționalități Casei de asigurări de sănătate sau pe suport.siui@casan.ro.

 

Totodată, vă reamintim obligația prescrierii corecte a medicamentelor notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista aprobată prin HG 720/2008 cu modificările și completările ulterioare, pentru care sunt aprobate formulare specifice prin Ordinul CNAS nr 141/2017 cu modificările și completările ulterioare în concordanță cu Metodologia de transmitere în platforma informatică a asigurărilor de sănătate a Formularelor specifice prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul CNAS nr. 141/2017, cu modificările și completările ulterioare, în concordanță cu tipul de formular specific și perioada de administrare confirmate în PIAS. Utilizarea altui cod de boală (G)/PNS față de cel înscris în Confirmare, prescrierea altui medicament sau prescrierea înafara perioadei de valabilitate din formularul specific și Confirmare vor conduce la imposibilitatea medicului prescriptor de a valida formularul de prescripție medicală electronică în SIPE, a farmaciei de a elibera medicamentele prescrise cu consecințe asupra funcționării optime a sistemului.