Furnizorii de servicii medicale au obligația utilizării noului model de formular de prescripție medicală aprobat prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 909/1163/2018.

            Persoanele care beneficiază de „Programul pentru compensarea în procent de 90% a prețului de referință al medicamentelor din sublista B“ sunt pensionarii cu venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 990 lei pe lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri.

            Prescripțiile medicale electronice emise de furnizorii de servicii medicale anterior intrării în vigoare a Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 909/1163/2018, inclusiv cele emise în data de 20.07.2018, se pot elibera de către farmacii până la data expirării termenului de valabilitate al prescripției medicale stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare la data prescrierii medicamentului/medicamentelor.

            Actul normativ amintit a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 634, Partea I, din 20 iulie 2018.