Au fost modificate actele normative privind Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionari. Astfel, în Monitorul Oficial al României nr. 623/18.07.2018 a fost publicată HG nr. 537. Prin această modificare, art. 1 alin. 3 al HG nr. 186/2009 se modifică, având următorul cuprins:

 

            „(3) Beneficiarii programului prevăzut la alin (1) sunt pensionarii cu venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 990 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, pentru care se aprobă compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublista B la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare.“