Unitățile sanitare din ambulatoriu (cu excepția ambulatoriilor integrate ale unităților sanitare cu paturi), au obligația de a respecta prevederile art. 7, alin (5) și ale art. 20 alin (2) din Legea nr. 185/24 iulie 2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, pentru a încheia contract de furnizare servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate, în anul 2018.

 

Înscrierea în procesul de acreditare se realizează online, prin completarea unui formular pe site-ul www.anmcs.gov.ro și nu implică nicio taxă.

 

Astfel, acreditarea este o condiţie obligatorie pentru unităţile sanitare care prestează servicii în relaţie cu sistemul public de asigurări de sănătate.

Pentru a furniza servicii de sănătate în relaţie contractuală cu sistemul public de asigurări de sănătate, unităţile sanitare din ambulatoriu se înscriu în procesul de acreditare după cum urmează:

  a) până la data de 31 decembrie 2017 pentru unităţile care au împlinit minimum 5 ani de la înfiinţare;

  b) până la data de 31 decembrie a anului anterior încheierii contractului de furnizare de servicii în sistemul public de asigurări de sănătate pentru unităţile sanitare care urmează să împlinească 5 ani în anul calendaristic în care se încheie contractul.

 

            Totodată, potrivit prevederilor art. 249, alin (1) și (2) din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea calităţii serviciilor de sănătate în vederea acreditării unităţilor sanitare revine Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate.

Evaluarea în vederea acreditării şi acreditarea unităţilor sanitare se fac în baza standardelor, procedurilor şi metodologiei elaborate de Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate.

CNAS încheie contracte numai cu unităţile sanitare acreditate [...]

 

Pentru informații sau clarificări, cei interesați se pot adresa la ambulatoriu@anmcs.gov.ro