În cursul acestei săptămâni a fost emis un Ordin care modifică art. II din Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamentele cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, ce urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României.

         

Ca atare, articolul II se modifică după cum urmează:

          „(1) Prescripțiile medicale electronice emise de furnizorii de servicii medicale până la data implementării în platforma informatică din asigurările de sănătate (PIAS) a formularului de prescripție medicală electronică – componenta prescriere, prevăzut la art. I, se pot elibera de către farmacii până la data expirării termenului de valabilitate al prescripției medicale stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare la data prescrierii medicamentului.

          (2) Termenul de implementare în PIAS prevăzut la alin (1) este de maximum 3 zile lucrătoare de la data prezentului ordin“.

 

Vă reamintim că aveți obligația de a importa online ultima versiune a acestor nomenclatoare. (Pe noul formular al prescripției medicale, punctul 2 a fost modificat prin înlocuirea sintagmei „pensionari 0-900“ cu „Lista B 90%“).