Pentru  a evita situații în care relația medic-pacient să fie prejudiciată, iar asiguratul să poată beneficia de toate drepturile legitime ce decurg din emiterea actelor utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, vă rugăm să aveți în vedere respectarea următoarelor prevederi:

           

  a) pentru spitalizare continuă:

  a.1) naştere;

  a.2) urgenţe medico-chirurgicale;

  a.3) boli cu potenţial endemoepidemic, care necesită izolare şi tratament;

  a.4) bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital;

  a.5) pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată - ani;

  a.6) cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;

  a.7) transferul intraspitalicesc în situaţia în care se schimbă tipul de îngrijire;

  a.8) transferul interspitalicesc;

  a.9) pacienţii care au scrisoare medicală la externare cu indicaţie de revenire pentru internare;

  a.10) pacienţii cu hemofilie aflaţi în programul naţional de hemofilie;

  b) pentru spitalizare de zi, dacă se acordă servicii de:

  b.1) urgenţă medico-chirurgicală;

  b.2) chimioterapie;

  b.3) radioterapie;

  b.4) administrare de medicamente corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)^1, (**)^1β şi (**)^1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

(la 01-03-2017 Litera b.4) a punctului 12, Capitolul II din Anexa 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 18 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017)

   b.5) monitorizare a bolnavilor cu HIV/SIDA;

  b.6) evaluare dinamică a răspunsului viroimunologic;

  b.7) monitorizare şi tratament ale bolnavilor cu talasemie;

  b.8) monitorizare a bolnavilor oncologici;

  b.9) administrare a tratamentului pentru profilaxia rabiei;

  b.10) monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului secundar al pielii şi mucoaselor;

  b.11) rezolvare a cazurilor care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;

  b.12) pacienţii care au scrisoare medicală la externare cu indicaţie de revenire pentru internare;

  b.13) pacienţii cu hemofilie aflaţi în programul naţional de hemofilie.

 

 

Este vorba despre prevederile menționate în HG 161/2016, coroborate cu cele stipulate în Anexa  13: „Lista cuprinzând afecțiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate“ din Ordinul Comun MS/CNAS nr. 196/139/2017.