COMUNICAT REFERITOR LA PROTOCOALE TERAPEUTICE ȘI FORMULARE SPECIFICE

 

În Monitorul Oficial al României din data de 16.11.2017 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 1303/1185/ 2017 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008.

            În acest sens, pe site-ul CNAS, în secțiunea „informații pentru furnizori – medicamente – protocoale terapeutice“ au fost postate protocoale valabile aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1301/500/2008, actualizate la zi.

            Prin Ordinul CNAS nr. 1187/2017 a fost modificat și completat Ordinul CNAS nr. 141/2017, cu 4 noi Formulare specifice, respectiv:

 

L01XC17-NSCLC

NIVOLUMABUM – neoplasm bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici

L01XC17-RCC

NIVOLUMABUM – carcinom renal avansat

L01XX45  

CARFILZOMIBUM

L033C-CG

TRASTUZUMABUM – neoplasm gastric

și au fost actualizate formularele specifice:

            H005E – Acromegalie și gigantism

            L01XC10 – Ofatumumab

            L01XC17 – Gefitinib

            L01XE35 – Osimertinib

 

            În acest sens, pe site-ul CNAS, în secțiunea „informații pentru furnizori – medicamente – formulare specifice“, au fost postate cele 9 formulare specific în fișierul cu denumirea „Formulare specific Ordin 1187_16.11.2017“.

            În PIAS se regăsesc cele 4 formulare specifice menționate și schemele terapeutice aferente. Totodată, a fost creată și schema terapeutică aferentă formularului specific L0441, pentru DCI Ixekizumabum. În vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de