Lista produselor biologice (DCI-uri) cuprinse în HG Nr 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate.

 

Fișiere atașate

Lista produselor biologice (DCI-uri) cuprinse în HG nr 720 din 2008.pdf