În anexă regăsiți situația actualizată la luna decembrie 2012 a contractelor Cost - volum încheiate între CNAS și DAPP (inclusiv actualizările costurilor orientative medii/pacient) pentru SCI TICAGRELORUM, NIVOLUMABUM, PEMBROLIZUMABUM, IPILIMUMABUM, ALEMTUZUMABUM, RIVAROXABANUM, APIXABANUM, ALIROCUMABUM, VELMANAZA ALFA, TOFACITINIB, EMICIZUMABUM, APREMILASTUM, DABIGATRANUM, ETEXILATUM, EDOXABANUM, EVOLOCUMAB, APALUTAMIDUM, OLAPARIBUM și CLADRIBINUM.

Anexă contracte