Având în vedere prevederile Ordinului MS/CNAS nr.735/976/2018 cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 24 din Ordinul MS nr.368/2017, cu modificările şi completările ulterioare conform cărora, medicamentele ce fac obiectul procesului de reluare a negocierii sunt supuse corecţiilor anuale de preţ

vă transmitem anexat, situaţia actualizată la luna iulie 2024 a contractelor Cost-Volum / Cost-volum-rezultat încheiate între CNAS şi DAPP/reprezentanţii legali ai acestora  pentru medicamentele ce fac obiectul acestora. Situaţia include şi actualizările costurilor orientative medii / pacient ( lei, cu TVA ) pentru medicamentele DCI COMBINAŢII ( SACUBITRIL + VALSARTAN ), BRIVARACETAMUM, AFLIBERCEPTUM, TAFLUPROSTUM, CARBOZANTINIBUM, ALECTINIB, OCRELIZUMAB, FINGOLIMODUM, COLISTIMETAT DE SODIU, OMALIZUMABUM, ACID OBETHICOLICUM, GIVOSIRAN, TOLVAPTAN, BROLUCIZUMABUM, GUSELKUMABUM, TRASTUZUMAB DERUXTECAN, IXEKIZUMABUM,  ERIBULINUM şi ESKETAMINUM.

Vă rugăm să luaţi toate măsurile care se impun în vederea evitării disfuncţionalităţilor de prescriere şi asigurării accesului asiguraţilor la medicamentele inovative ce fac obiectul contractelor cost volum / cost volum rezultat.

Situatie contracte pdf