Prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.774 din 21.06.2024 a fost modificată şi completată anexa nr.1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**) 1,(**)1Ω şi(**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, respectiv:

 

Nr.crt

Cod formular specific

DCI / afecţiune

52

L039M

ARTRITĂ IDIOPATICA JUVENILĂ ȘI BOALA STILL-agenți biologici

 

-au fost introduse șase noi formulare specifice pentru medicamentele cu DCI :

Nr.crt

Cod formular specific

DCI / afecţiune

231

L04AB04-HS

ADALIMUMABUM – hidradenită supurativă

232

L01FA01

RITUXIMABUM –pemfigus vulgar

233

L01EH03

TUCATINIBUM – cancer mamar HER2 pozitiv

234

L01FX17

SACITUZUMAB GOVITECAN – cancer mamar triplu negativ

235

L01EA06

ASCIMINIBUM – leucemie mieloidă cronică, cu cromozom Philadelphia, în faza cronică ( LMC-FC Ph+ )

236

L04AB04-UV

ADALIMUMABUM- uveită noninfecțioasă

 

-în acest sens, pe site-ul CNAS, în conformitate cu prevederile art.17 din anexa 36 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.1857/441/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, în secţiunea “ Informaţii Furnizori-Formulare şi machete-Formulare specifice „ au fost publicate formularele specifice menţionate mai sus  în fişierul cu denumirea “ Formulare specifice Ordin 774_2024 “.

         Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.774/21.06.2024 a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea I, nr.625 şi 625 bis din 02.07.2024.

         Totodată, au fost introduse în PIAS schemele terapeutice aferente noilor formulare.

         În vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligaţia de a-şi actualiza nomenclatoarele din SIUI.

         În concluzia celor expuse mai sus, vă rugăm să luaţi toate măsurile care se impun în vederea evitării disfuncţionalităţilor de prescriere şi asigurării accesului asiguraţilor la aceste medicamente.