Legat de medicamente ce fac obiectul contractelor cost volum și cost volum rezultat, potrivit Ordinului MS/CNAS nr. 1303/1185/2017, au fost aprobate protocoalele terapeutice aferente următoarelor medicamente ce fac obiectul noilor contracte cost volum încheiate de CNAS cu deținătorii de autorizații de punere pe piață/reprezentanții legali ai acestora:

            NIVOLUMABUM pentru indicațiile:

  1. Tratamentul cancerului bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici, local avansat sau metastazat, după tratamentul anterior chimioterapic la adulți
  2. Monoterapie pentru tratamentul carcinomului renal după terapie anterioară la adulți

CARFILZOMIBUM pentru indicația „în combinație cu dexametazonă pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu la care s-a administrat cel puțin o terapie anterioară“

TICAGRELOR pentru indicația „prevenirea evenimentelor aterotrombotice la pacienții adulți cu sindrom coronarian acut (angină instabilă, infarct miocardic fără supradenivelare de segment ST (NSTEMI) sau infarct miocardic cu supradenivelare de ST (NSTEMI), în asociere cu acid acetilsalicilic (AAS), pacienți tratați prin proceduri intervenționale percutane, numai după implantarea unei proteze endovasculare (stent)“

 

Referitor la prescrierea și eliberarea medicamentului DCI NIVOLUMABUM în cadrul programului național de oncologie (PNS 3) ce face obiectul a 2 contracte cost volum distincte:

CODUL DE DIAGNOSTIC 117 pentru indicația „melanom malign“

CODUL DE DIAGNOSTIC 111 pentru indicația „cancerul brohno-pulmonar altul decât cel cu celule mici“

CODUL DE DIAGNOSTIC 137 pentru indicația „carcinom renal“

La eliberarea medicamentului din farmacia cu circuit închis și implicit la raportarea lunară a datelor de consum este obligatorie înregistrarea codului de diagnostic așa cum acesta a fost precizat de medic pe foaia de condică/prescripția medicală (după caz).

            În acest sens, începând cu raportarea aferentă lunii decembrie 2017, în PIAS va fi introdusă regula de validare PHM 328, la nivel de eroare, ce va urmări ca, pentru toate medicamentele eliberate pe PNS3, câmpul „cod de diagnostic“ să fie obligatoriu completat conform nomenclatorului ICD10 (999 coduri de boală). Totodată, în cadrul regulii PHM328 se va verifica ca pentru DCI Nivolumabum câmpul „cod de diagnostic“ să fie completat cu unul din cele 3 coduri prevăzute în protocolul terapeutic, aferent fiecărei indicații în parte, respectiv 117, 111 sau 137.

            Referitor la prescrierea medicamentului DCI Ticagrelor,  tratamentul se prescrie la fiecare 28 de zile, având în vedere faptul că ambalajul sub care se prezintă acesta „blister calendar transparent (cu simbolurile soare/lună)x56 compr. film“ este nefracționabil. Durata maximă a tratamentului pentru indicația pentru care s-a încheiat contractul cost volum este de 12 luni.