Prin Ordinul CNAS nr. 14/13.01.2020 a fost modificat actul normativ în vigoare privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)β în Lista cu DCI corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații.

            Mai precis, au fost actualizate șapte formulare specifice:

            L02BB04.1 – Enzalutamidum – carcinom al prostatei indicație postchimioterapie

            L02BB04.2 - Enzalutamidum - carcinom al prostatei indicație prechimioterapie

            L01XX52 – Venetoclax – leucemie limfocitară cronică

            L01XC18.1 – Pembrolizumabum – neoplasm bronhopulmonar altul decât cel cu celule mici – monoterapie

            L01XC18.3 – Pembrolizumabum – neoplasm bronhopulmonar altul decât cel cu celule mici – în asociere cu pemetrexed și derivat de platină

            L01XE39 – LAM – Midostaurinum  - leucemie acută mieloidă

            L01XE28 – Ceritinibum – cancer pulmonar fără celule mici, avansat, ALK+, tratat anterior cu crizotinib

A fost aprobat un formular specific nou:

         L01XE10 – TNE – Everolimus (Afinitor) – tumori neuroendocrine

         În acest sens, pe site-ul CNAS, în secțiunea „informații pentru furnizori – medicamente – formulare specifice“, au fost postate cele 8 formulare specifice, în fișierul cu denumirea „Formulare specifice Ordin 14_2020“. În PIAS se regăsește noul formular specific și schema terapeutică aferentă DCI-ului Everolimus (Afinitor)