Vă aducem la cunoștință că, pentru raportarea serviciilor lunii decembrie 2022, conform referatului de aprobare DGTI nr. 3126/20.12.2022, calendarele de raportare vor fi astfel configurate în PIAS, astfel: