Prin Decizia nr.8/29.03.2013 a Presedintelui Director General al Casei de Asigurari de Sanatate Mehedinti, se stabilesc criteriile de prioritate pentru acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, care stau la baza aprobarilor cererilor si a emiterii deciziilor de procurare a acestora, dupa cum urmeaza:

1.1 Urgente:

- Aparate pentru administrarea continua cu oxigen (inchiriere) pentru asiguratii cu insuficienta respiratorie;

- Dispozitive pentru protezare stomii si incontinenta urinara pentru asiguratii cu colostomii si/sau urostomii;

- Proteza traheala si/sau proteza fonatorie;

- Lentile intraoculare pentru asiguratii cu indicatie operatorie urgenta.

1.2. Orice fel de dispozitiv medical cuprins in pachetul de baza pentru cazuri sociale deosebite;

1.3 Orice fel de disopozitiv medical cuprins in pachetul de baza pentru copiii cu varsta intre 0-18 ani;

1.4 Orice fel de dispozitiv medical cuprins in pachetul de baza pentru persoanele cu handicap;

1.5 Orice fel de dispozitiv medical cuprins in pachetul de baza pentru salariati si personalul medico-sanitar;

1.6 Orice fel de dispozitiv medical cuprins in pachetul de baza pentru asiguratii peste 18 ani, in ordinea inregistrarii cererii:

- Orteze pentru membrul superior, inferior si coloana vertebarala;

- Dispozitive de mers;

- Proteze pentru membrul superior sau inferior;

- Incaltaminte ortopedica;

- Dispozitive pentru deficiente vizuale - altele decat urgentele;

- Proteze auditive;

- Benzi pentru incontinenta urinara.