În temeiul prevederilor  alin. (1) la Art. 196  alin. (3) din Anexa 2 la  H.G. nr. 140 /2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019,

 

Casa de Asigurări de Sănătate Mehedinți deschide o nouă sesiune de contractare în perioada 12.11-2018 - 16.11.2018 pentru următoarele domenii de asistență medicală:

1. Asistență medicală pentru specialitățile clinice: specialitățile medicină internă și oftalmologie
2. Asistență medicală pentru specialitățile paraclinice - radiologie și imagistică medicală
3. Medicamente cu și fără contribuție personală

 

Depunerea documentelor de contractare se face în perioada 12.11-2018 - 16.11.2018.

Termen de încheiere a contractelor 20.11.2018

Documentele necesare încheierii contractelor se găsesc pe site-ul www.cjasmh.ro in secțiunea Anunțuri pentru furnizori - Contractare - Contractare aprilie 2018 - Documente contractare

 

Fișiere atașate

Anunt contractare servicii medicale - noiembrie 2018.jpg