În temeiul art. 196, alin (3) din Anexa 2 la H.G. 140/2018, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu pct. 18, din anexa 47 la Ordinul MS/CNAS nr.397/836/2018, cu modificările și completările ulterioare


CAS MEHEDINŢI anunţă  o sesiune de contractare în luna  octombrie   2020

pentru următoarele tipuri de asistențe medicale:

Documentele necesare încheierii contractelor de contractare sunt afişate pe site-ul CJAS Mehedinţi www.casmh.ro – Contractare 2020

 

CALENDAR CONTRACTARE:

Lista documentelor necesare pentru incheierea contractelor,  precum si formularele tipizate, se pot obtine de la serviciile de specialitate din cadrul CAS Mehedinţi ,  si pe site-ul institutiei, www.casmh.ro

Documentele necesare incheierii contractelor se transmit la adresa  oficial @ cjasmh.ro in format electronic, asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extinsa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului

 

Fișiere atașate

MH COMUNICAT CONTRACTARE - clin stom.doc