Prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1151/2019 publicat în Monitorul Oficial nr. 39 din 21.01.2020 s-a aprobat procedura de eliberare, modalitatea de suportare a cheltuielilor aferente producerii și distribuției cardului european de asigurări sociale de sănătate duplicat către asigurat.

 Astfel, ordinul mai sus menționat la art. 1, alin. (4) prevede:

”(4) Cheltuielile aferente producerii și distribuției cardului duplicat se suportă de către asigurat. Suma care urmează să fie suportată de către asigurat pentru producerea și distribuția cardului duplicat este aceeași cu cea plătită de Casa Națională de Asigurări de Sănătate furnizorului conform contractului de de furnizare a serviciilor de personalizare, producție și distribuție a cardului european de asigurări sociale de sănătate și este comunicată caselor de asigurări de sănătate...”

Suma ce se suportă de către asigurat în vederea eliberării cardului duplicat este de 8,33 lei/card. Menționăm ca această sumă include TVA.

Contul în care se poate face plata: RO89TREZ4615005XXX000091, cont deschis la Trezoreria Drobeta-Turnu Severin.

Modificarea aplicației informatice va permite eliberarea cardurilor europene duplicat din data de 07.02.2020.