Având în vedere :
• OUG nr. 137/2021 pentru completarea OUG nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.
• Ordin MS/CNAS 58/4/2022 privind modificarea și completarea OMS/CNAS 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a OUG nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății privind plata furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de sănătate, care desfașoară activitatea de vaccinare
 

Facem următoarele precizări:
֎ începând cu ianuarie 2022, efectuarea activităţii de testare cu teste rapide antigen din proba nazo-faringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2 se face de către medicii de familie aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în baza unui contract distinct, de natură civilă, încheiat cu casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale în asistenţa medicală primară;

 


֎ activitatea de testare prevăzută se realizează în cadrul cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară sau în cadrul cabinetelor medicale din centrele de permanenţă, de către:
• medicii de familie cu liste proprii, inclusiv medicii de familie nou-veniţi într-o localitate,
• medicii fără liste proprii, angajaţi în cadrul cabinetelor medicale individuale, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară.

 


֎ medicii de familie achiziţionează numai testele rapide antigen din proba nazo-faringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2, care sunt cuprinse în lista aprobată de Comisia Europeană, afişată pe site-ul Ministerului Sănătăţii, şi păstrează documentele care dovedesc achiziţionarea acestora, în vederea verificării de către structurile de control;

 


֎ pentru activitatea de testare realizată, validată ca serviciu prin raportarea informaţiilor privind persoanele testate în Corona Forms, tariful este de 50 lei/persoană. Medicul de familie nu percepe sume suplimentare de la persoanele pentru care acordă serviciul de testare;

 


 ֎ activitatea de testare se realizează în cadrul programului de activitate prevăzut în contractul încheiat de medicii de familie pentru acordarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, în afara acestuia sau în cadrul programului de activitate din centrele de permanenţă.  


  ֎ beneficiarii activității de testare sunt:
• toate persoanele înscrise pe lista proprie a medicului de familie, eligibile* la testare;
• persoanele eligibile la testare care nu au un medic de familie;
• persoanele care sunt înscrise pe lista altui medic de familie care nu asigură aceste servicii, la un interval de cel puţin 48 de ore între două testări successive;
• activitatea de testare se acordă indiferent de statutul de asigurat al persoanei, fără a fi necesară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia.  
          *) Persoane eligibile pentru testare sunt persoanele suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2 care se încadrează în metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19), elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, care se publică la adresa www.insp.gov.ro şi se actualizează periodic.


 ֎ Medicii de familie care realizează testarea în cadrul cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară au obligaţia raportării rezultatelor în aplicaţia Corona Forms, imediat după efectuarea testării, nu mai târziu de ora 24,00 a zilei în care s-a acordat serviciul.

 

•  STS va pune la dispoziția medicilor de familie, care au încheiat contracte cu CAS  MH pentru efectuarea activității de testare, datele necesare autentificării în aplicația Corona-forms, în vederea raportării activității de testare. Lunar, aceste date vor fi puse la dispoziția CAS Mehedinti, de către STS pentru realizarea decontării acestei activități.


•  STS crează un cont care cuprinde toți medicii de familie care testează în baza contractelor încheiate cu CAS Mehedinti. STS va transmite un mesaj la numărul dumneavoastră de telefon mobil, prin care comunică user și parolă. Crearea contului și transmiterea către dumneavoastră a datelor de acces durează cca 24 de ore.


•  STS va transmite pe email link-ul aplicației cu instrucțiuni simple de activare


•  Furnizorii de servicii medicale de medicină primară, care au încheiat cu CAS Mehedinti un contract pentru activitatea de testare, vor fi marcați distinct, de către STS, în aplicația Corona-forms