NR.29429/13.12.2017

                                                  ANUNT CONTRACTARE

SERVICII  MEDICALE DIN AMBULATORIU DE    SPECIALITATE   PENTRU SPECIALITATI CLINICE si SERVICII FARMACEUTICE

   In temeiul prevederilor  alin .(1) la Art. 186 din HOTĂRÂREA nr. 161 din 16 martie 2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017;

   Casa de Asigurari de Sanatate Mehedinti stabileste o nouă sesiune de  contractare  pentru asistenţa   medicală din ambulatoriu de    specialitate   pentru specialitati clinice deficitare şi farmacii cu circuit deschis in perioada 14.12.2017- 20.12.2017.

   CALENDAR  CONTRACTARE

Depunere documente contractare – perioada 14.12-18.12.2017

Verificare dosare 19.12.2017

Depunere contestatii 19.12.2017 orele 16,00

 Afişare rezultate    20.12.2017 orele 16,00

Încheierea şi semnarea contractelor  21.12.2017

 

Documentele necesare incheierii contractelor se gasesc pe site –ul cjasmh-  www.cjasmh.ro