HOTĂRÂRE nr. 151 din 22 februarie 2023 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic

După articolul 5 din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 11 august 2016, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol, art. 51, cu următorul cuprins:

"- Art. 51

În vederea creşterii gradului de informare şi pregătire a populaţiei, autorităţile responsabile, precum şi orice alte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, inclusiv structurile/instituţiile aflate în cadrul, subordinea sau în coordonarea acestora, au obligaţia de a publica pe paginile de internet proprii, la loc vizibil, o legătură electronică - link către platforma naţională de pregătire pentru situaţii de urgenţă «fiipregatit.ro»."

-****-

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor interne,

Aneta Matei,

secretar de stat

Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,

Sebastian-Ioan Burduja

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,

Cseke Attila-Zoltan

 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 159 din data de 24 februarie 2023