Încetarea  prin acordul de vointa al partilor, a contractului de furnizare servicii medicale incheiate  de CAS Mehediţi cu urmatorul furnizor de servicii medicale , asistenţa medicală primară:

 

Nr. Contract

Denumire furnizor/adresa

Reprezentant legal

Data incetarii

20MF/2018

SC ASSOSIACIONMED SRL – Drobeta Turnu Severin

Dr.Ghiţă Florina cod parafă 926166

08-04-2019

 

 

 

 

Notă: praxisul  de medicină de familie  este preluat  de un alt medic de familie .

 Medicul care a preluat praxisul este în curs de autorizare şi evaluare pentru a putea încheia contract cu casa de asigurări de sănătate