Acte normative elaborate și/sau avizate de CNAS sau relevante pe domeniul de competență, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în perioada 06 Martie – 10 Martie 2023

 

 

Nr. crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

1.

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 579/2023 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului Naţional pentru Prevenirea şi Limitarea Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale

187/2023

2.

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 647/2023pentru aplicarea în trimestrul IV 2022 a prevederilor art. 3^7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

187/2023

3.

Ordinul ministrului sănătății nr. 661/2023 privind aprobarea Planurilor de acțiune sectoriale pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2023—2030

190/2023

4.

Ordinul ministrului sănătăţii şi al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 669/126/2023 privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

198/2023

5.

Ordinul ministrului sănătăţii şi al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.670/131/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

199/2023

6.

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 667/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 3.626/2022 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate continua sau poate înceta înainte de termen

200/2023