Acte normative elaborate și / sau avizate de CNAS sau relevante pe domeniul de competență, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I sau postate pe

site-ul CNAS, în perioada 27 decembrie – 31 decembrie 2021

 

 

 

Nr. crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

1.

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2897/2021 privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.829/2020 pentru aprobarea fluxului informaţional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecţia cu virusul SARS-CoV-2

1233/2021

2.

Hotărârea Guvernului nr. 1289/2021 privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari

1237/2021

3.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 137/2021 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

1242/2021

4.

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2961/2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-CoV-2

1246/2021

5.

Ordinul președintelui CNAS nr. 1150/2021 pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

1250/2021

6.

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 3008/2021 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1718/2004

1257/2021

7.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 145/2021pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

1258/2021

8.

Ordinul ministrului sănătăţii şi al președintelui CNAS nr. 3007/1146/2021 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

https://cnas.ro/wp-content/uploads/2022/01/Ordin-MS-3007-CNAS-1146.pdf

9.

Ordinul președintelui CNAS nr. 1145/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui CNAS nr. 755/2020

https://cnas.ro/wp-content/uploads/2021/12/Ordin-CNAS-1145-din-29-12-2021.pdf