Urmare adresei  CNAS nr. 9131/07.10.2020  referitoare la faptul că nu  se pot acorda concedii medicale folosind codul de indemnizație 51 deoarece, până la data de 07.10.2020, nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României actul normativ  prin care se  aprobă lista bolilor infectocontagioase pentru care se instituie măsura izolării, vă comunicăm următoarele:

          Până la aprobarea și publicarea Hotărârii de Guvern privind lista bolilor infectocontagioase pentru care se instituie măsura izolării, la acordarea certificatelor de concediu medical pentru persoanele asigurate diagnosticate cu o boală infectocontagioasă confirmate cu SARS Cov2, pentru care s-a instituit masura izolării, potivit legii, se înscrie codul de indemnizație 05, cod 35 aferent afecțiunii COVID-19 din anexa la Hotărârea de Guvern nr. 423/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând urgențele medico-chirurgicale, precum și bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asigurații beneficiază de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiției de stagiu de asigurare și codul de diagnostic "64 - alte boli cu virus, neclasate în alte locuri".