Precizari cu privire la implementarea noilor prevederi legislative, pentru Furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale aflați în relație contractuală cu CAS