CAS TIMIS anunta perioada de contractare pentru anul 2021 pentru furnizorii de
dispozitive medicale, tehnologii si dispozitive asistive destinate recuperarii unor
deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, dupa cum urmeaza:
1.Afisarea pe site a anuntului de contractare - 05.11.2021
Documentatia necesara pentru contractare urmareste prevederile actelor normative in
vigoare.
Opis-ul pentru contractare 2021 este postat pe site-ul CAS Timis :
http://cas.cnas.ro/cjastm/page/dispozitive-medicale-2021.html
2.In data de 08.11.2021 – transmiterea solicitarilor si documentelor necesare
contractarii la sediul CAS Timis.
Documentele se transmit in format electronic asumate fiecare in parte prin semnatura
electronica extinsa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului, la urmatoarea
adresa:
- contractare.dispozitive@cjastm.ro
3.Verificarea documentatiei transmise de furnizori se efectueaza in perioada 08.11.2021
– 09.11.2021 si se face in conformitate cu legislatia in vigoare si cu opis-ul afisat.
4.Afisarea listei cu furnizorii respinsi - 10.11.2021 intre orele 9,00-12,00
Afisarea se face la sediul CAS Timis si pe site-ul CJASTM http://cas.cnas.ro/cjastm/
5.Transmitere / depunerea contestatiilor -10.11.2021 intre orele : 13,00 – 16,00
Contestatiile se transmit electronic la adresa de email
contractare.dispozitive@cjastm.ro sau se depun la CAS TIMIS, Strada Corbului nr. 4
6.Afisarea rezultatelor privind solutionarea contestatiilor - 11.11.2021, intre orele 10,00
– 12,00
Afisarea se face la sediul CAS Timis si pe site-ul CJASTM http://cas.cnas.ro/cjastm/
7.Redactarea si semnarea contractelor - 11.11.2021 – 12.11.2021 (contracte valabile
incepand cu data de 15.11.2021)