Eliberarea cardului duplicat, in caz de pierdere / furt / deteriorare  se face in baza cererii, (care poate fi vizualizata/descarcata in josul paginii), copiei dupa actul de identitate si a dovezii platii contravalorii cardului.

 

Eliberarea cardului duplicat, in caz de schimbarea datelor personale (nume) se face in baza cererii, (care poate fi vizualizata/descarcata in josul paginii), copiei dupa actul de identitate,actele doveditoare privind modificarea numelui  si a dovezii platii contravalorii cardului.

 

Cererea va fi completata si semnata de titular sau, dupa caz, reprezentantul/ imputernicitul legal al acestuia., la cerere fiind atasata copia actului de identitate a titularului (dupa caz, si a imputernicitului)

 

Contravaloarea cardului, în cuantum de 13,69 lei, se poate achita la casieria CASVS din str. Stefan cel Mare, nr. 131, Vaslui

 

 

 

 Sau in contul:

 

RO22TREZ6565005XXX002399

CUI: 11374760
BENEFICIAR: CASVS
EXPLICATIA PLATII: CONTRAVALOARE REEMITERE SI TRANSMITERE CARD SANATATE

CONT DESCHIS LA TREZORERIA MUNICIPIULUI  VASLUI

 

Asiguraţilor care solicita Card duplicat li se elibereaza Adeverinta de înlocuire a cardului duplicat valabilă 60 de zile.

Fișiere atașate

Cerere card duplicat.pdf Declaratie imputernicire ridicare card.pdf