Prevederile HG 696/2021 , Art 45 Alin 5) au fost implementate:

(5) Furnizorii de servicii medicale de specialitate pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, care au autorizaţiile necesare efectuării serviciilor medicale paraclinice - ecografii, eliberate de Ministerul Sănătăţii şi CMR, pot contracta cu casa de asigurări de sănătate servicii medicale paraclinice - ecografii din fondul alocat serviciilor medicale paraclinice, încheind în acest sens un act adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale de specialitate pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, în condiţiile stabilite prin norme.

Actualizarile se pot descarca de la urmatorul link:

https://cnas.ro/siui/