În Monitorul Oficial al României a fost publicat Ordinul 1151/2019 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalității de suportare a cheltuielilor aferente procedurii și distribuției cardului european de asigurări sociale de sănătate duplicat către asigurat.

Astfel, asiguratul care solicită înlocuirea cardului european de asigurări sociale de sănătate va putea beneficia, contra cost, de un card european duplicat, a cărui perioadă de valabilitate nu va putea depăși perioada de valabilitate a cardului inițial.

Cardul duplicat se eliberează la cererea persoanei asigurate, în următoarele condiții:

Emiterea se face în termen de șapte zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic național.

Pe lângă cererea tip, completată  şi semnată de asigurat, acesta trebuie să mai depună la sediul casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidență:

Plata se poate realiza la sediul CAS Vaslui  şi în contul nr. RO22TREZ6565005XXX002399 deschis la Trezoreria Vaslui.

Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) oferă dreptul la asistență medicală devenită necesară în timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre UE, Spaţiul Economic European sau Confederaţia Elveţiană. Cardul european nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplasează într-un stat membru al UE/SEE/Confederaţia Elveţiană în scopul obţinerii unui tratament medical planificat. CEASS acoperă doar serviciile medicale obţinute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din ţara respectivă.

 

 

Fișiere atașate

CERERE_CARD_EU-duplicat_2020.docx CERERE_CARD_EU-duplicat_2020.pdf comunicat carduri euopene duplicat.doc comunicat carduri euopene duplicat.pdf