Având în vedere prevederile H.G. nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022,cu modificarile si completarile ulterioare , vă adresăm rugămintea de a participa la o ședință de lucru privind derularea relației contractuale cu casa de asigurări de sănătate, ce va avea loc la sediul CAS Vaslui, conform următorului calendar:

Categorie de furnizori

data

ora

Furnizori de dispozitive medicale

 12 decembrie 2022

Ora 10

Furnizori de ingrijiri medicale la domiciliu

  12 decembrie 2022

Ora 11

Furnizori de servicii medicale stomatologice

 12 decembrie  2022

Ora 12

Furnizori de transport sanitar neasistat

 12 decembrie  2022

Ora 13

Furnizori de servicii medicale in asistenta medicala primara - medici de familie

14 decembrie  2022

Ora 10

Furnizori de servicii medicale paraclinice

14 decembrie  2022

Ora 12

Furnizori de servicii medicale in ambulatoriul de specialitate clinic

 14 decembrie  2022

Ora 14

Furnizori de recuperare - reabilitare a sanatatii in ambulatoriu

14 decembrie  2022

Ora 15

Unitati sanitare cu paturi

15 decembrie   2022

Ora 11

Furnizori de medicamente in tratamentul ambulatoriu – farmacii cu circuit deschis

15 decembrie  2022

Ora 13

            Intalnirile vor fi organizate  la sediul CAS Vaslui , sala de sedinte, et.1.

 

 

           CALENDAR_INTALNIRI_FURNIZORI_TRIM_IV_2022.pdf