COMUNICAT CAS VASLUI
IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE
SI A ASIGURAŢILOR
 
     Pentru accesul neîntrerupt al asiguraţilor la servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale in cadrul asigurărilor sociale de sanatate, reamintim tuturor furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, precum si asiguraţilor, următoarele :

> Termenul de valabilitate a cardurilor naţionale de sănătate emise până la data de 31 iulie 2018, a fost prelungit de la 5 la 7 ani, prin Hotărârea de Guvern nr. 458 din 28 iunie 2018.

> Sa nu se refuze acordarea de servicii medicale persoanelor asigurate, sub motiv că acestea deţin carduri cu termenul de valabilitate inscripţionat depăşit.

> Aceste carduri sunt recunoscute drept valabile de Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate timp de doi ani după data de expirare a valabilităţii inscripţionată pe suprafaţa din material plastic, deoarece certificatele digitale înscrise în cipurile electronice au o valabilitate de 7 ani.

> În cazul cardurilor emise anterior datei de 31 decembrie 2012, termenul de valabilitate al acestora este 31 decembrie 2019.

     Totodată, reamintim că acest document este personal şi netransmisibil, unul din rolurile cardului naţional de sănătate fiind acela de a certifica faptul că serviciile medicale decontate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, au fost efectiv acordate asiguratului respectiv.
 
 
CONDUCEREA CAS VASLUI