Nr.12102/31-05-2018

 

 

 

Prin prezenta, va aducem la cunostinta faptul ca, incepand cu data de 01.06.2018, va intra in procesul de verificare a regulii de validare PHM 256 atat la prescriere cat si la eliberare formularul specific (cu schema terapeutica asociata formularului) transmis si confirmat in PIAS pentru medicamentele notate cu (**)1 in Lista aprobata prin HG nr.720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, aferente categoriei de boala G31A.

Incepand cu data de 01.07.2018, regula va functiona in PIAS la nivel de eroare atat la prescriere cat si la eliberare pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1W  si (**)1b in lista aprobata prin HG nr.720/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care sunt aprobate formulare specifice prin Ordinul CNAS nr.141/2017 cu modificarile si completarile ulterioare, aferente urmatoarelor  categorii de boli/PNS: G4 si G7( exclusiv medicamentele fara interferon notate cu (**)1b; G22, G29, G31A, G31 B, G31C, G31D, G31E,G31F, PNS 3, PNS 6.21, PNS6.22, PNS 6.23.

Formularele specifice aprobate prin Ordinul CNAS nr.141/2017 cu modificarile si completarile ulterioare pot fi consultate si descarcate de catre medicii prescriptori de pe pagina web a CNAS www.cnas.ro, sectiunea’’Informatii pentru furnizori-medicamente-formulare specifice’’.

Initierea si continuarea tratamentului specific unor afectiuni cu medicamentele notate cu (**)1, (**)1W si (**)1b in Lista aprobata prin HG nr.720/2008 cu modificarile si completarile pentru care nu sunt aprobate Formulare specifice prin Ordinul CNAS nr.141/2017 cu modificarile si completarile ulterioare se realizeaza cu respectarea protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr.1301/500/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pana la data de 01.07.2018, pentru toate situatiile de avertizare ale regulii PHM256, medicii prescriptori au obligatia de a verifica concordanta informatiilor transmise si confirmate in PIAS cu cele inregistrate in formularul specific pe suport de hartie si de a sesiza eventualele disfunctionalitati casei de asigurari de sanatate  sau pe suport SIUI(suport.siui@casan.ro)

De asemenea, aveti obligatia prescrierii corecte a medicamentelor notate cu (**)1, (**)1W si (**)1b pentru care sunt aprobate formulare specifice prin Ordinul CNAS nr.141/2017 cu modificarile si completarile ulterioare:

   Utilizarea altui cod de boala (G)/PNS fata de cel inscris in Confirmare, prescrierea altui medicament sau prescrierea in afara perioadei de valabilitate din formularul specific si Confirmare , va conduce la imposibilitatea medicului prescriptor de a valida formularul de prescriptie medicala electronica in SIPE, a farmaciei de a elibera medicamentele prescrise cu consecinte asupra functionarii optime a sistemului.