Prin  Ordinul CNAS nr.14/13.01.2020  a fost modificat si completat Ordinul CNAS nr.141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate  cu (**)1, (**) 1W si (**)1b in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr.720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si a metodologiei de transmitere a acestora in platforma informatica din asigurarile de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: au fost actualizate  un numar de 7 formulare specifice :

 

Cod formular specific

DCI/afectiune

L02BB04.1

Enzalutamidum – carcinom al prostatei indicatie postchimioterapie

L02BB04.2

Enzalutamidum – carcinom al prostatei indicatie prechimioterapie

L01XX52

Venetoclax – leucemie limfocitara cronica

L01XC18.1

Pembrolizumabum – neoplasm bronhopulmonar altul decat cel cu celule mici-monoterapie

 

L01XC18.3

Pembrolizumabum – neoplasm bronhopulmonar altul decat cel cu celule mici- in asociere cu pemetrexed si derivat de platina

 

L01XE39 - LAM

Midostaurinum – leucemie acuta mieloida

L01XE28

Ceritinibum  – cancer pulmonar fara celule mici, avnsat, ALK+, tratat anterior cu crizotinib

 

> a fost aprobat un formular specific nou:

 

Cod formular specific

DCI/afectiune

L01XE10-TNE

Everolimus (Afinitor) – tumori neuroendocrine

 

     In acest sens, pe site-ul CNAS in sectiunea ,, informatii pentru furnizori-medicamente-formulare specifice” au fost postate cele 8 formulare specifice in fisierul cu denumirea ,,Formulare specifice Ordin 14_2020". Ordinul CNAS nr.14/2020 urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial al Romanieie partea I.

In PIAS se regaseste noul formular specific si schema terapeutica aferenta DCI-ului: Everolimus (Afinitor) (L01XE10-TNE).

In vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligatia de a- si actualiza nomenclatoarele din SIUI.

     Va rugam sa luati toate masurile care se impun in vederea evitarii disfunctionalitatilor de prescriere si asigurarii accesului asiguratilor la medicamente inovative.

 

Fișiere atașate

Modificari Formulare Specifice conform Ordin nr.14 din 13.01.2020.pdf