privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.188-2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de inchiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

Notă:  Observaţiile şi propunerile se pot transmite pe adresa de email: norme_mat@casan.ro iar persoana de contact este dl Bogdan Popescu, iar termenul limită este cea de-a 10 zi de la data publicării pe site

 

Vizualizare  - Proiect Ordin