Valoare compensata validata din care valoare compensată MS (40 %)
Situatia fondurilor lunare aprobate si a fondurilor disponibile pentru medicamentele compensate si gratuite:

Valoare alocata in luna AUGUST 2019

12.135.179 606.010
Valoare eliberata pana la data de 14.08.2019 ora 13:40 2.550.624 91.458

Valoare  disponibila  la  data  de 14.08.2019 ora 13:40

9.584.555 514.552

      Menționăm că sumele afișate nu cuprind valoarea substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope eliberate de farmacii, sume ce urmează a fi raportate conform obligațiilor furnizorilor de medicamente, ART.7. lit.ț din contractele de furnizare de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate pe 2019