Valoare compensata validata din care valoare compensată MS (40 %)
Situatia fondurilor lunare aprobate si a fondurilor disponibile pentru medicamentele compensate si gratuite:

Valoare alocata in luna FEBRUARIE 2019

6.140.912 161.582
Valoare eliberata pana la data de 19.02.2019 ora 14:40 3.529.377 133.323

Valoare disponibila la data de 19.02.2019 ora 14:40

2.611.535 28.259

      Menționăm că sumele afișate nu cuprind valoarea substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope eliberate de farmacii, sume ce urmează a fi raportate conform obligațiilor furnizorilor de medicamente, ART.7. lit.ț din contractele de furnizare de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate pe 2018