Valoare compensata validata din care valoare compensată MS (40 %)
Situatia fondurilor lunare aprobate si a fondurilor disponibile pentru medicamentele compensate si gratuite:

Valoare alocata in luna APRILIE 2019

16.554.386 690.760
Valoare eliberata pana la data de 22.04.2019 ora 15:50 4.001.554 154.488

Valoare  disponibila  la  data  de 22.04.2019 ora 15:50

12.552.832 536.272

      Menționăm că sumele afișate nu cuprind valoarea substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope eliberate de farmacii, sume ce urmează a fi raportate conform obligațiilor furnizorilor de medicamente, ART.7. lit.ț din contractele de furnizare de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate pe 2019