Valoare compensata validata din care valoare compensată MS (40 %)
Situatia fondurilor lunare aprobate si a fondurilor disponibile pentru medicamentele compensate si gratuite:

Valoare alocata in luna SEPTEMBRIE 2020

1,965,339 208,369
Valoare eliberata pana la data de 22.09.2020 ora 08:35 3,885,554 143,842

Valoare  disponibila  la  data  de 22.09.2020 ora 08:35

0 64,527

      Menționăm că sumele afișate nu cuprind valoarea substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope eliberate de farmacii, sume ce urmează a fi raportate conform obligațiilor furnizorilor de medicamente, ART.7. lit.ț din contractele de furnizare de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate pe 2019