Valoare compensata validata din care valoare compensată MS (40 %)
Situatia fondurilor lunare aprobate si a fondurilor disponibile pentru medicamentele compensate si gratuite:

Valoare alocata in luna OCTOMBRIE 2018

1.026.209

478.023
Valoare eliberata pana la data de 17.10.2018 ora 08:40 3.216.328 117.681

Valoare disponibila la data de 17.10.2018 ora 08:40

0 360.342

      Menționăm că sumele afișate nu cuprind valoarea substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope eliberate de farmacii, sume ce urmează a fi raportate conform obligațiilor furnizorilor de medicamente, ART.7. lit.ț din contractele de furnizare de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate pe 2018