Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

COMUNICAT - Principalele noutăţi prevăzute în proiectul Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru în anul 2018

Februarie 16, 2018 11:57

Proiectul Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Contractului-cadru ce va reglementa condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale

Vezi mai mult

COMUNICAT - Ministrul Sănătăţii, prezent la şedinţa Consiliului de Administraţie al CNAS

Februarie 13, 2018 07:10

Conducerea executivă a CNAS a prezentat în cursul zilei de 12 februarie Ministrului Sănătăţii, Sorina Pintea, şi Consiliului de Administraţie al instituţiei principalele elemente de noutate ale Contractului-cadru ce va reglementa condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, proiect de act normativ care va fi supus aprobării guvernului ...

Vezi mai mult

COMUNICAT - CNAS, în prima linie a luptei împotriva cancerelor în România

Februarie 06, 2018 13:02

În cadrul manifestărilor dedicate Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului, Preşedintele CNAS, Răzvan Vulcănescu, a trecut în revistă ...

Vezi mai mult

DECLARAŢIE DE PRESĂ- Scurt bilanţ al mandatului preşedintelui CNAS Laurenţiu Mihai

Ianuarie 31, 2018 13:21

Preşedintele CNAS Laurenţiu Mihai îşi încheie astăzi mandatul, lăsând în urmă un proiect de Contract-Cadru care va îmbunătăţi semnificativ accesul asiguraţilor la servicii şi investigaţii medicale

Vezi mai mult

COMUNICAT - Noutăţi prevăzute în proiectul Contractului-cadru pe anul 2018

Ianuarie 23, 2018 18:17

Noutăţi prevăzute în proiectul Contractului-cadru pe anul 2018 Varianta actualizată a proiectului Contractului-cadru ce va reglementa condițiile acordării asistenței medicale, pentru anul 2018,

Vezi mai mult

COMUNICAT - Propuneri de soluţionare a unor probleme din activitatea furnizorilor de servicii medicale

Ianuarie 10, 2018 00:00

CNAS a prezentat astăzi ministrului sănătăţii, dl. Florian Bodog, mai multe propuneri de soluţionare a unor probleme semnalate de reprezentanţii furnizorilor de servicii medicale şi ai pacienţilor

Vezi mai mult

COMUNICAT - Perioada de semnare a actelor adiţionale la contractele cu casele de asigurări de sănătate s-a încheiat

Ianuarie 04, 2018 08:34

Perioada de semnare a actelor adiționale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor încheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate s-a încheiat

Vezi mai mult

COMUNICAT - Privind prelungirea relaţiilor contractuale cu casele de asigurări de sănătate

Ianuarie 03, 2018 00:00

Până la sfârșitul anului 2017, peste 60% din medicii de familie aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate au semnat actele adiționale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018...

Vezi mai mult