Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA

COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

COMISIA CENTRALĂ DE ARBITRAJ

 

COMUNICAT

în contextul răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul gripal COVID-19, pentru diminuarea acestui risc, pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă a membrilor Comisiei Centrale de Arbitraj, a personalului din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a celorlalţi participanţi la şedinţele din cadrul Comisiei Centrală de Arbitraj, dar şi pentru buna desfăşurare a activităţii de soluţionare a cauzelor, Comisia Centrală de Arbitraj aduce la cunoştinţă publică următoarele:

în perioada 16 martie - 16 aprilie 2020, activitatea Comisiei Centrale de Arbitraj urmează să fie restrânsă considerabil, atât în ceea ce priveşte activitatea de judecată, cât şi în ceea ce priveşte activitatea de relaţii cu publicul la compartimentele care desfăşoară astfel de activităţi.

Pentru că sănătatea individuală şi colectivă este cea mai importantă, Comisia Centrală de Arbitraj ia toate măsurile în vederea soluţionării litigiilor fără a pune în pericol sănătatea participanţilor, motiv pentru care în cauzele care au termen în perioada 16 martie - 16 aprilie 2020, Comisia va dispune amânarea cauzelor sau preschimbarea termenelor de judecată, după caz, în funcţie de opţiunea părţilor din dosare.

Astfel, în vederea respectării principiului contradictorialităţii, părţile din dosarele care au termene în perioada 16 martie - 16 aprilie 2020, vor comunica Comisiei Centrale de Arbitraj, la adresa de email: arbitraj@casan.ro, care este modalitatea agreată pentru desfăşurarea soluţionării dosarelor, respectiv:

în ceea ce priveşte înscrisurile solicitate de comisie părţilor să fie depuse la dosarul cauzei, precizăm că acestea vor fi transmise în format electronic (pdf şi word) la adresa de e-mail: arbitrai@casan.ro, la termenele stabilite de comisie în şedinţele de judecată sau prin citaţie.

 

COMISIA CENTRALĂ DE ARBBITRAJ

 

Date de contact: Comisia Centrala de Arbitraj, Calea Călărașilor 248, Bl. S19, Sector 3, 030634, București 

                         Tel:   0372-309-171

                         Fax: 0372-309-224

                        Email:  arbitraj@casan.ro